Α' Λυκείου

+ Α' Λυκείου

Διδάσκονται Μαθηματικά (Άλγεβρα & Γεωμετρία), Φυσική, Χημεία,
Αρχαία, Έκθεση
προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών που
βοηθάει το μαθητή να αναγνωρίσει την κλίση του και να ανταπεξέλθει στις
αυξημένες απαιτήσεις του Λυκείου.

Ειδικά για τους μαθητές που θα φοιτήσουν στην Α΄ Λυκείου από το σχολικό έτος 2020-2021, έχουν ανακοινωθεί οι εξής σημαντικές αλλαγές:

  1. τα θέματα στις προαγωγικές εξετάσεις του Ιουνίου θα επιλέγονται τυχαία από Τράπεζα Θεμάτων, γεγονός που αυξάνει σημαντικά τη δυσκολία των τελικών Εξετάσεων,
  2. Ο Γενικός Μέσος Όρος (και των τριών τάξεων του Λυκείου) θα προσμετράται για την εισαγωγή στα Πανεπιστήμια.

Πρόγραμμα Σπουδών

Μάθημα Ώρες
Μαθηματικά (Άγλεβρα-Γεωμετρία) 3
Φυσική 1,5
Χημεία 1,5
Έκθεση 2
Αρχαία 2

*Οι ώρες προσαρμόζονται ανάλογα με τις ανάγκες και τις δυνατότητες των μαθητών.