Η φιλοσοφία μας

Κατερίνα Κατώγια

  Η φιλοσοφία μας στηρίζεται στη σύσταση μικρών & ομοιογενών ομάδων, (2-3 ατόμων max), επενδύοντας σε ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό μοντέλο διδασκαλίας. Προσφέρουμε έτσι ένα οργανωμένο, φιλικό και κυρίως αποτελεσματικό μάθημα, καθώς υπάρχει άμεση αλληλεπίδραση και ομαδικότητα.

Κατερίνα Κατώγια

  Στο Διδακτήριο εφαρμόζουμε το "μάθημα γύρω από τραπέζι". Το μάθημα είναι πιο άμεσο, πιο αποτελεσματικό, περισσότερο διαδραστικό και σίγουρα πιο ουσιαστικό.

Υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος της ομάδας από τον καθηγητή, εντοπίζοντας εγκαίρως δυσκολίες και αδυναμίες των μαθητών. Ταυτόχρονα προάγεται και η συνεργασία και η ομαδικότητα μεταξύ των μαθητών.
Στο Διδακτήριο βρισκόμαστε "Πάντα δίπλα στο μαθητή", σε όλα τα στάδια της σχολικής του ζωής, από το Δημοτικό μέχρι και την εισαγωγή του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, προσπαθώντας να τον εφοδιάσουμε με όλα τα απαραίτητα στοιχεία που χρειάζεται για να επιτύχει τους στόχους και τα όνειρά του.