Γυμνάσιο

+ Γυμνάσιο

Διδάσκονται τα βασικά μαθήματα του Γυμνασίου (Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Αρχαία, Νεοελληνική Γλώσσα), προσφέροντας ένα πρόγραμμα σπουδών που βοηθάει τους μαθητές να βελτιώσουν τις σχολικές τους επιδόσεις, αλλά το βασικότερο, βοηθώντας τους να θεμελιώσουν τις γνώσεις που απαιτούνται για την πορεία τους προς την τριτοβάθμια εκπαίδευση.


Βασικό μας μέλημα είναι οι μαθητές να μάθουν να οργανώνουν τη σκέψη
και το διάβασμά τους
ώστε να προετοιμαστούν για την ομαλή μετάβαση στο
Λύκειο.

Πρόγραμμα Σπουδών

Μάθημα ΄Ωρες
Μαθηματικά 2
Φυσική 1
Χημεία 1
Νεολ. Γλώσσα - Έκθεση 1
Αρχαία 1

*Οι ώρες προσαρμόζονται ανάλογα με τις ανάγκες και τις δυνατότητες των μαθητών.