Δημοτικό

+ Δημοτικό

Αναλαμβάνουμε την καθημερινή μελέτη του Δημοτικού, αλλά και τη διδασκαλία συγκεκριμένων μαθημάτων (Γλώσσα, Μαθηματικά), αναγνωρίζοντας την ανάγκη για κάλυψη κενών και το χτίσιμο γερών εκπαιδευτικών βάσεων.