Β' Λυκείου

+ Β' Λυκείου

Διδάσκονται Φυσική Προσανατολισμού, Φυσική & Χημεία Γενικής Παιδείας, Έκθεση-Λογοτεχνία, Αρχαία, Λατινικά, Κοινωνιολογία.
Στο Διδακτήριο εφαρμόζουμε 2ετές πρόγραμμα σπουδών για τη σωστή προετοιμασία των μαθητών για τις Πανελλαδικές εξετάσεις.

Οι μαθητές ολοκληρώνουν εγκαίρως την ύλη της Β' Λυκείου & συνεχίζουν με απαιτητικά
θέματα, παρόμοια με αυτά των Πανελλαδικών εξετάσεων.


Επίσης, η εξοικείωση των μαθητών με την ύλη των Εξετάσεων από τη Β΄Λυκείου τους δίνει μεγάλη αυτοπεποίθηση και σιγουριά που αντισταθμίζει σε ένα βαθμό το άγχος των Πανελλαδικών.

Πρόγραμμα Σπουδών

Μάθημα Ώρες
Φυσική Προσανατολισμού 2,5
Φυσική Γενικής Παιδείας 1
Χημεία Γενικής Παιδείας 1,5
*Στα παραπάνω μαθήματα αρκετές ώρες μετατρέπονται σε προετοιμασία για τη Γ΄Λυκείου μετά τα Χριστούγεννα.
Έκθεση 2
Αρχαία Προσανατολισμού 2
Αρχαία Γ΄Λυκείου 1
Ιστορία Γ΄Λυκείου 1
Λατινικά Γ΄Λυκείου 1

*Οι ώρες προσαρμόζονται ανάλογα με τις ανάγκες και τις δυνατότητες των μαθητών.